Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bn l Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht--3
   2007-06-27 13:39:34    cri
Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht a san sinh ra nhiu thanh tich xut sc trong bu khng khi cung nhit cua khan gia Hy Lap. Nha vua Hy Lap luc o a ich thn trao giai thng cho vn ng vin.

Uy ban -lim-pich quc t luc o mi c thanh lp, nn khng co s qui inh nghim ngt i vi cht liu cung nh an cua huy chng. Ngi Hy Lap cho rng vang la qua tm thng, bi vy khng lp huy chng vang ma chi co hai loai huy chng bac va huy chng ng. Cung co nghia la ngi gianh chc v ich se c trao huy chng bac, mt giy chng nhn va mt canh -liu. Ngi xp th 2 c trao huy chng ng, mt giy chng nhn va mt canh -liu. Con ngi xp th 3 khng c trao phn thng gi. Sau nay thun tin cho vic thng k, cac nha s hoc nghin cu v -lim-pich trong khi tinh toan s huy chng tai Th vn hi ln nay vn chia lam ba loai huy chng: vang, bac va ng. Thc ra y la mt Th vn hi khng co huy chng vang.

Cac vn ng vin My gianh c thanh tich xut sc tai Th vn hi ln nay, ca thay gianh c 11 chc v ich. Vn ng vin Hy Lap gianh 10 chc v ich, xp th 2. oan c xp th 3 vi 6,5 tm huy chng vang.

Sau l b mac, Nha vua Hy Lap a m tic chiu ai vn ng vin va quan chc cac nc trong hoang cung trang l, moi ngi chia tay nhau trong khng khi vui mng, si ni, hen gp lai nhau tai Pa-ri 4 nm sau.

Phn ln cac sn bai thi u cua Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht u rt n gian, nguyn tc thi u cung s sai, hn na con co s khim khuyt nghim trong. Vi du tai Th vn hi ln th nht khng co n vn ng vin tham gia. c bit, trc ngay khai mac a co mt n vn ng vin ghi tn tham gia cuc thi Ma-ra-tng, song Ban t chc cho rng ngi phu n nay mc bnh tm thn, t chi khng cho chi tham gia. Tuy nhin ngi phu n nay vn cung vi cac vn ng vin nam chay ht chng ng Ma-ra-tng trong khoang thi gian 4 ting ri. Mt du con tn tai s bt cp nh vy nhng Th vn hi -lim-pich ln th nht a m ra trang u cho phong trao -lim-pich hin ai, co y nghia cc ky quan trong trong vic k tha truyn thng, m ra tng lai trong lich s -lim-pich.