Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bn l Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht--1
   2007-06-13 11:35:52    CRIonline
ai hi th thao -lim-pich hin ai ln th nht tuy a c t chc nhng s anh hng con rt co han, vic t chc thi u cung cha hoan thin. Bi vy xay ra nhiu chuyn khin moi ngi d ci d khoc.

Tm huy chng vang u tin trong lich s Th vn hi -lim-pich hin ai thuc v vn ng vin My, sinh vin ai hoc Ha-vt Con-n-ly, song anh a bi ui hoc chi vi trc khi n A-ten cha c s ng y cua nha trng. Vic nay noi ln cui th ky 19 con rt nhiu ngi khng am hiu la bao i vi Th vn hi -lim-pich. Trc ngay din ra Th vn hi -lim-pich hin ai ln th nht, Chinh phu Hy Lap a gi giy mi ti tt ca cac nc trn th gii trong o co Trung Quc, th nhng tuyt ai a s nc a khng c oan tham d do thiu hiu bit i vi -lim-pich hoc cac nguyn nhn khac, trong o co Trung Quc. I-ta-li-a, nc lang ging cua Hy Lap chi c mt vn ng vin n t Mi-lan tham gia, th nhng vn ng vin nay bi Ban t chc cho la vn ng vin nha ngh nn khng cho phep tham gia thi u.

Tai Th vn hi -lim-pich ln th nht, chay 100 met la ni dung duy nht trong mn chay c ly ngn. tranh vn ng vin chay sai ng chay, luc o a dung dy ging ngn cach gia cac ng chay. Con t th chay cua cac vn ng vin thi mun hinh mun ve, co vn ng vin hai tay chng hng, co ngi thi khom ngi chay, co ngi hai tay cm hai khuc gy ly thng bng va cho rng nh th se chay nhanh hn. Duy chi co mt vn ng vin My co t th chay hoan toan khac vi moi ngi. Anh ao hai cai l trn vach xut phat, t chn vao o, con hai tay chng t. T th cua anh a gy ln mt trn ci cho khan gia, moi ngi cho rng khi ting sung hiu lnh phat ra ngi My nay chc chn se nga up mt xung t. Nao ng, khi ting sung hiu lnh phat ra, vn ng vin My nay chng khac nao nh mui tn t trn cung phong v phia trc, thanh tich cua anh la 12 giy, gianh chc v ich ni dung chay 100 met cua nam tai ai hi th thao -lim-pich ln th nht. Sau nay moi ngi mi bit t th cua anh luc o rt tin tin, goi la cach xut phat "Qui gi". T th nay sau c toan b cac vn ng vin ap dung.

Trong mn in kinh tai ai hi th thao -lim-pich ln th nht co ni dung nhay sao, cao cua sao c nng ln tng nc mt. Do cac mn th thao hin ai luc o mi ct bc nn trinh cua vn ng vin cac nc co khoang cach rt ln, phong trao th thao My luc o tng i phat trin nn thanh tich cua vn ng vin My lun c moi ngi ngng m. Vi du trong mn nhay sao, luc o cao cua sao c nng ln tng nc, mi nc cach nhau khng ln, bi vy hai vn ng vin My chng them ngo ngang, nm ln ra sn ch i. Trong tai lo hai vn ng vin n t b bn kia ai Ty Dng nay l mt thi u nn thng thuc giuc ho ng dy chun bi thi u. Hai vn ng vin My thy trong tai thuc giuc nhiu ln qua ben noi, sao thp nh vy ti dung que tm chng cung nhay qua c. Qua o cho thy hn 100 nm trc trinh phat trin th thao trn th gii la rt khng cn bng.