Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S inh chin thing ling cua th vn hi c ai
   2007-05-16 09:13:50    cri

Nu chung ta dung con mt lich s, hin thc phn tich ngun gc cua th vn hi c ai, thi co th phat hin, xuc tin san sinh th vn hi c ai co nguyn nhn ba mt sau:

Trc ht, cuc chin tranh gia cac nc thanh Hy Lap c rt nhiu. gianh thng li, moi ngi u dung ren luyn th thao bi dng vo si thn th khoe manh, mn th thao a phat trin trong tinh hinh nh vy, ng thi cuc thi th thao co t chc, a t c s cho vic san sinh th vn hi; th hai, Hy Lap theo ao nhiu Thn, mi ln hoat ng cung t quan trong u phai t chc mit tinh tn giao, tai mit tinh tn giao phai hat, mua, thi u th thao bay to s thanh kinh i vi Thn. Ngi Hy Lap c cho rng Thn Zeus la Thn cua mun Thn, bi vy s cung t Thn Zeus cung c bit long trong, iu nay a xuc tin vic san sinh th vn hi c ai; nguyn nhn sau cung la, Hy Lap c ai co hn 200 nc thanh, cuc chin tranh gia cac nc thanh rt dn dp, ngi dn Hy Lap c ng trc chin tranh lin min rt mong co mt thi ky hoa binh tam thi ngn han, bi vy moi ngi mong trong thi gian t chc th vn hi c ai co th inh chin vi danh nghia cua Thn, at ti muc ich giam bt chin tranh, thoat khoi tai nan. iu nay a san sinh "S inh chin thing ling" trong thi gian t chc th vn hi c ai.

Trc khi t chc th vn hi c ai, Trong tai thng ci nga, tay gi ngon uc c thp t trc miu Thn Olympia ra lnh inh chin thing ling vi cac nc thanh Hy Lap, cac cuc loai chin tranh din ra luc o u phai chm dt, tt ca ng sa bi phong toa bi chin tranh u phai m ca. Sau khi truyn at mnh lnh inh chin thing ling, ngi dn Hy Lap tin v Olympia, tham gia thi u din ra tai o.

Trong lich s th vn hi c ai cung tng xut hin my vu pha hoai cuc inh chin thing ling, ke pha hoai u bi phat tin nng hoc bi cac trng phat khac. Vi du, trc th vn hi c ai ln th 90 nm 420 trc cng nguyn, ngi Sparta mn c khng bit a tuyn b lnh inh chin thing ling, cho qun i tn cng nc thanh khac, kt qua ngi Sparta bi cac nc thanh khac cc lc ln an, khng nhng a bi tc oat t cach tham gia th vn hi, ma con bi phat khoan tin ln. Nhng nhng vu pha hoat s inh chin thing ling nay xet cho cung la rt it, s inh chin thing ling khin th vn hi tr thanh ngay hi trong th hu nghi c lp bn ngoai chin tranh.

Th vn hi c ai a san sinh trong bi canh chin tranh va bi canh cung t tn giao, nhng no lai bay to c nguyn vong i vi hoa binh cua moi ngi. Chinh quan h mu thun ln nhau, ch c ln nhau nay khin th vn hi san sinh va keo dai, c phat trin. iu ma Th vn hi hin ai phai tip tuc phat huy la muc ich hiu bit ln nhau va gi gin hoa binh ma moi ngi theo ui.

Trong lich s keo dai hn mt nghin nm, th vn hi c ai nh s vn ng cua Thin th, c 4 nm t chc mt ln vao mua ha, iu nay co vai tro rt ln cua hip c inh chin thing ling. V im nay chung ta co th so sanh vi th vn hi hin ai, th vn hi hin ai cung dng cao ngon c hoa binh hu nghi, nhng trong lich s hn 100 nm ngn ngui cua th vn hi hin ai, th vn hi tng ba ln ngng t chc vi ai chin th gii ln th nht va th hai. Thi c inh chin vi th vn hi, con thi nay a ngng th vn hi vi chin tranh ./.