Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Trong tai trong Th vn hi -lim-pich c ai
   2007-04-11 13:51:26    cri
Trong tai trong Th vn hi -lim-pich c ai co quyn hanh rt ln. Trong tai thng u khoac ao mau tim, u i vong nguyt qu, tay cm roi tng trng co quyn lc. Nhng chic roi nay la dung anh cac vn ng vin mt khi pham li.

So vi trong tai trong -lim-pich hin ai thi trong tai -lim-pich thi c ai co chc trach rt rng, quyn hanh cung rt ln. Trc mt thang din ra Th vn hi cac vn ng vin phai tp trung v gn ni din ra Th vn hi hoc tp cac qui ch thi u, trong tai se tin hanh kim tra t cach i vi vn ng vin theo cac qui ch. Vic kim tra t cach cua vn ng vin trong Th vn hi c ai la rt nghim ngt, co nhiu yu cu c thu, trong tai se tin hanh kim tra i vi ho. Trong tai se giam sat qua trinh tp luyn cua vn ng vin trong thi gian mt thang trc ngay din ra Th vn hi, giai thich cho vn ng vin v mt s iu cn chu y cung nh ao c trong thi u.

Trong Th vn hi c ai trong tai con mt chc trach quan trong la truyn lnh "inh chin" vi cac thanh quach va ia phng. Lnh inh chin la ngon la thing c ly t nui -lim-pi-a, y cung la nguyn nhn quan trong khin cho Th vn hi c ai din ra thun li 4 nm mt ln. Trc ngay din ra Th vn hi trong tai se ci nga mang theo la thing n cac ni truyn lnh inh chin. 

Tai Th vn hi c ai s mnh cua trong tai con bao gm hng dn vn ng vin tuyn th trc n thn Dt, t chc thi u, quyt inh ngi thng thua, trng phat...ia vi cua trong tai la rt cao, hn na iu khin moi ngi khng sao tng tng c la tai Th vn hi c ai chi co mt trong tai trong thi gian kha dai, sau nay c tng thm cung chi co 10 ngi. Tai Th vn hi mua ng hin ai Tu-rin va b mac co ti hn 650 trong tai, con Th vn hi mua he thi s trong tai co ti vai nghin.

Trong 200 nm u cua Th vn hi c ai chi co mt trong tai va do nha vua am nhim. Mai n nm 480 trc cng nguyn, trong tai tng ln ti 9 ngi va co s phn cng ro rang. Trong s 9 ngi nay con phai bu ra mt trong tai chinh. Tai Th vn hi c ai ln th 108 nm 384 trc cng nguyn, s trong tai ln ti 10 ngi va khng tng thm na.

Tai Th vn hi c ai nu co y kin i vi trong tai cung khng c khiu nai. Nu qua thc la sai thi trong tai se bi phat nng v tin bac nhng kt qua trc o vn c gi nguyn, qui inh nay hin vn c ap dung trong Th vn hi hin ai.