Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mn quyn Anh trong Th vn hi -lim-pich thi c
   2007-03-21 14:17:16    cri
Khi phong trao th thao ng ai a phat trin thanh s phan anh v th cht cua con ngi, th hin mt hinh thc v mc vn minh cua nhn loai thi cung la luc da man va m mau bi y lui. Th nhng trong thi u tai Th vn hi c ai co nhng mn a n mc m mau khin moi ngi kinh hoang. Co nhng vn ng vin vi danh d thm chi khng tic tinh mang cua minh. Mn quyn Anh trong Th vn hi thi c ai a th hin y u vic nay.

Trong Th vn hi c ai co mt mn th thao rt thinh hanh thi c Hy Lap la Quyn Anh. Trong rt nhiu truyn thuyt c Hy Lap thng xuyn nhc n mn quyn Anh, nhng tay quyn Anh xut sc c moi ngi tn sung nh mt vi thn. Qua o cho thy phong trao quyn Anh chim vi th cc ky quan trong trong xa hi Hy Lap thi c. Mn quyn Anh c a vao thi u tai Th vn hi c ai ln th 23 nm 688 trc cng nguyn.

Trong thi u quyn Anh ng ai chung ta thy vn ng vin u i mu bao him va gng tay, Th vn hi c ai cung vy. Hi u vn ng vin eo gng tay da, tc la dung da bo ngm m sau o cun tron vao ngon tay va canh tay bao v ngon tay va tng thm sc tn cng. T th ky th 5 trc cng nguyn, loai gng tay da mm nay tng bc c thay bng gng tay da cng. n thi ky La Ma, cung tc khoang th ky th 2 trc cng nguyn, gng tay lai tng bc c thay i va to dn ln, trn b mt da gng tay co gn thm nhng vin chi, i khi con gn thm inh, thng lam cho i thu try da choc vy, trn san u thng vang ln nhng ting ku au n. Qua o cho thy mt s mn th thao trong thi ky La-ma tai Th vn hi c ai a co s bin i v cht, nhm phu hp vi tm ly thich nhin thy mau cua ke thng tri La-ma thi c.

1 2