Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thi u bong nc co yu cu gi i vi khi tai sn bai
   2007-02-21 14:27:01    cri

 

Ni thi u bong nc bao gm sn bong nc va khung thanh bong nc va bong. Sn bong nc la mt b bi hinh ch nht. Hai u u co mt khung thanh cao 0,9 met, rng 3 met. B bi dai 30 met, rng 20 met; sn bong nc n dai 25 met, rng 17 met. Nc su khng c nng hn 1,80 met. ng bin trn sn bong nc u khng co tiu chi ro rt. ng bin u co tiu chi la phao ni mau trng. Hai bn b song song vi hai canh b nc, mi bn co mt hanh lang cao khoang 0,6 n 0,7 met, la ni Trong tai quan sat. Ngoai ra, tai hai goc cheo trn sn, mi bn t bang hin thi gian 35 giy. Thit bi nay la tinh thi gian cua bn tn cng, Bang thi gian hin ln vi hinh thc giam dn, ht 35 giy tc la pham li khng ch bong. t bang tinh thi gian 35 giy la quy inh sa i i vi quy ch bong nc sau th vn hi Lt An-gi-let ln th 23 nm 1984.

Ct doc khung thanh va xa ngang khung thanh lam bng g, kim loai hoc vt liu tng hp mi chiu rng 7,5 cng-ti-met, ng thi quet sn trng. Quy cach khung thanh rng 3 met (tinh theo khoang cach gia hai ct doc), cao 0,9 met (tinh theo khoang cach t xa ngang khung thanh n mt nc). Hai bn va ng sau khung thanh u ging li mm, ay li cach vach khung thanh khng it hn 0,3 met, li ging ln phai bng su cua khung thanh, ct khung thanh cn dng ng c inh trn vach khung thanh, khung thanh t gia vach cui sn, cach vach b hoc cac vt chng ngai khac it nht 0,3 met.

1 2