Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bong trong tai trong thi u bong nc la chuyn gi
   2007-02-21 14:29:17    cri

 

Khi bt u thi u mi hip, Trong tai nem bong xung nc, nu Trong tai cho rng c hi tranh bong cua hai bn khng cng bng, thi Trong tai se ly lai bong nem tr lai; khi mt cu thu hoc nhiu cu thu cua hai bn cung pham li, khin Trong tai khng sao phn bit c ai pham li trc, ai pham li sau, thi Trong tai ly bong v nem tr lai xung nc, cu thu hai bn u co c hi tranh bong ngang nhau sau khi bong ri xung nc; hai Trong tai cung thi coi phat i khac nhau pham li binh thng, se thi hanh bong Trong tai; khi mi i cung luc co mt cu thu pham li ri sn, bt k trong thi u, hay trong luc bong cht, sau khi cu thu pham li ri sn, se thi hanh bong Trong tai; bong khi anh hay bi kep trn vt chng ngai thi phai thi hanh bong Trong tai.
1 2