Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Qua trinh phat trin cua bong nc
   2007-02-14 14:07:17    cri
Bn tn cng co thi gian 35 giy nem bong vao li i phng, nu bong a ln qua vach gia hai thanh cu mn, thi coi nh bong a vao li. Cu thu chi cn khng nm m anh bong, tai bt c ni nao cung co th nem bong vao li. Nu trong thi gian 35 giy khng hinh thanh mt ln nem bong vao li, thi se do i phng phat bong hoc nem bong bin, bn minh bt u phong thu.

Trong thi u 90% thi phat cua Trong tai la nhm vao pham li. Pham li bao gm cha hoan thanh nem bong vao gn trong thi gian quy inh, khi bn cham bong, tranh cp bong ep bong xung di nc, ngn can cu thu khng co bong cua i phng hoc va cham cu thu i phng v.v. Bn phong thu pham li ngn can i phng nem bong vao gn trong vach bn met cua bn minh se bi phat trc tip vach bn met, do bn tn cng phat bong vach bn met, bn phong thu chi co thu mn phong thu. Nu cu thu pham li nghim trong, se bi phat ra ngoai, s pham li nay thng la vi pham ao c th thao, cu thu pham li se bi phat vao vung x phat, nh vy bn phong thu se it hn mt ngi trong 20 giy, cho n khi i phng ghi ban thng hoc bn minh gianh c quyn kim soat bong.

Nu bong cham vao bn tn cng ri ln ra ngoai vach ht gn, thi do bn phong thu phat bong gn, thu mn co th phat bong tai bt c ni nao trong vach hai met. Nu bong cham vao bn phong thu ri ln ra ngoai vach ht gn, thi se do bn tn cng phat bong phat goc, phat bong trong vach hai met bn bong ht gn.

Nu trong thi gian quy inh ti s hai bn nh nhau, thi hai i se nghi nm phut ri u thm hai hip phu, mi hip ba phut, trong hip phu hai bn thay i gn, Nu sau hip phu ti s cua hai bn vn gi u, thi lai thi u thm khng han ch thi gian cho n khi xut hin qua lam ban cai cht t ngt, bn nao ghi ban trc thi bn o thng.

Trong thi u cua nam, cac i thi u chia lam hai bang, mi bang 6 i thi u vong tron mt lt. 4 i ng u mi bang vao t kt. i thng trong trn t kt lot vao chung kt vong tron oat huy chng. Thi u cua n thi tin hanh u loai vong tron mt lt, 4 i co s im ng u lot vao ban kt, 2 i con lai thi u thm mt trn inh ra ngi th 5 va ngi th 6.

Cu thu khi tn cng khng c vt qua vach hai met cua i phng. Thu mn co th dung hai tay bt bong, gi bong va chuyn bong trong vach bn met cua minh, nhng khng c vt qua vach gia. a ngi la mt pham li nghim trong, se bi phat ra ngoai. Dung chn va cham i phng la pham li binh thng. S khac bit cua hai pham li nay la, nu trc khi pham li a tip xuc vi i phng thi phat pham li binh thng, bng khng se la pham li nghim trong. Nu cu thu bi thng chay mau, thi Trong tai phai lp tc cho ho ra ngoai iu tri, do cu thu d bi vao thay th. Bt u thi u tr lai sau khi lam ban, cu thu hai bn co th ng bt c ni nao bn na b bi cua minh. Cu thu d bi co th vao thay th trong bt c luc nao trong thi gian thi u .