Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Bong nc a phat trin nh th nao
   2007-02-07 12:36:11    cri

 

Mn bong nc bt ngun t Anh thp nin 60 th ky 19. Nm 1869 Anh xut hin thi u bong nc dung dung c nho anh du ng bin va khung thanh. Nm 1877 Cu lac b Burton Anh nh Wilson n inh quy tc thi u bong nc u tin trn th gii. Nm 1879 bt u t khung thanh. Nm 1885 Lin oan bi li Anh coi bong nc la mn thi u ring bit. Bong nc nam nm 1900 c a vao lam mn thi u chinh thc tai th vn hi.

Bong nc luc u la mt tro chi nem bong a trn nc khi moi ngi bi li, nn c goi la bong a trn nc, sau dn dn tr thanh mn thi u gia hai i. Mn bong nc tuy c goi la bong a trn nc, nhng thc t vai tro cua chn rt nho. im ging nhau cua bong nc va bong a la: Qua bong cua hai mn nay u to nho nh nhau, muc ich u la nem bong vao khung thanh i phng; hai mn nay u cn chuyn bong nhanh chong, chinh xac. Thu mn bong nc co th dung bt c b phn nao trn thn th cham bong. Con cac cu thu khac khng c dung tay m bong.

1 2