Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S khac nhau trong bn t th bi
   2007-01-24 14:24:07    CRIonline
Bi t do thc ra khng phai la mt t th c qui inh ma la t do la chon, phn ln cac tuyn thu u la chon t th nay. Trong ni dung hn hp, bi t do co qui inh nghim ngt: trong ca qua trinh bi, mt b phn cua c th phai ni trn mt nc tr khi bt u va xoay ngi ra co th ln di nc khoang cach 15 met, phn con lai u phai tun thu nguyn tc nay.

Vn ng vin bi nga vi tri xut phat phai chn di mt nc. Chi qua tn goi a u bit rng trong qua trinh bi vn ng vin lun t th nm nga. Khi bt u va xoay ngi vn ng vin cung co th t th ln trong khoang cach 15 met.

Bi ch bt buc phai up mt. Khi bt u va xoay ngi vn ng vin chi c ap chn hoc sai tay mt ln trong giai oan ln di mt nc. Ngoai ra, sau mi ln vn v phia trc vn ng vin u phai ngng u qua mt nc. Khi kt thuc thi u cung nh khi xoay ngi, vn ng vin bt buc phai dung hai tay cham vao thanh b bi.

Bi bm la c din bin t qui tc cua bi ch, rt ging vi bi ch. Khi xoay ngi hoc khi kt thuc u phai dung hai tay cham b bi. Hai canh tay phai cung luc sai v phia nc, hai chn cung cn phai cung ap nc.

Cac qui inh v b bi.

B bi trong thi u tai Th vn hi la b bi tiu chun 50 met. Gia cac ng bi co dai phn cach, thng co 8-10 ng bi. Nc b bi phai gi nhit t 25-27 C. Trong b bi co 8 ng bi, nhng vn ng vin co thc lc manh c xp ng bi s 4, cac vn ng vin con lai xp theo th t 5-3-6-7-1-8. Nu la vn ng vin co thc lc ngang nhau se c bc thm quyt inh.