Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mn chay trn ng cai gm my ni dung?
   2007-01-10 10:41:33    cri
Mn thi chay trn ng cai th vn hi bao gm i b 20 km n, i b 20 km nam, i b 50 km nam cung chay Ma-ra-tng nam va n. Mn Ma-ra-tng va mn i b khac vi mn trn ng chay, vn ng vin co th ri khoi ng chay di s giam sat cua Trong tai, nu khng ri khoi ng chay di s giam sat thi se bi mt quyn thi u. Mi ni dung chay trn ng cai u la ca nhn tham gia thi u va khng cn thi tuyn chon. Sau khi ngi phat lnh triu tp vn ng vin n vach xut phat, vn ng vin co th t do la chon vi tri xut phat trn vach xut phat. Sau khi sung lnh n thi u bt u, bt c ai hai ln chay trc sung lnh u se bi trut quyn thi u.

Bt c ngi nao tham gia mn thi chay trn ng cai u co th nhn c s giup t bn ngoai, nhng co quy inh nghim khc v vic nay. im xut phat va im ich thi u u co cung cp nc ung va cac ung khac, trn ng thi u c cach 5 km thi co mt ni t nc ung. ung c t tai ni vn ng vin d ly khi chay qua. Vn ng vin co th chun bi sn nc ung cua minh, co th xut t nc ung ni ho yu cu. Ni t nc ung va tm bot bin c t gia hai ni t ung. Tai o vn ng vin chay ng dai va i b khi i qua co th ly c nc ung, con co th ly tm bot bin bop nc lam mat ln u. Ngoai nhng ni co t nc ung ra, vn ng vin khng th nhn c ung t cac ni khac trn ng thi u.

Thi Ma-ra-tng a xut hin nh th nao?

Nm 490 trc cng nguyn, qun i Ba T xm lc Hy Lap c, qun i Hy Lap ly it thng nhiu, anh linh truyn lnh Pheidippides c lnh truyn tin thng li v thanh A-ten, anh chay t lang Ma-ra-tng v n A-ten, sau khi n ni chi noi c mt cu "Chung ta a thng" ri nga xung t, moi ngi o khoang canh anh chay t Ma-ra-tng v n A-ten la khoang 40 km, lin ly o lam khoang cach chay Ma-ra-tng ky nim anh. Nm 1896 khi t chc th vn hi hin ai ln th nht, ng chay Ma-ra-tng tc la t lang Ma-ra-tng chay n sn vn ng trong thanh A-ten. Luc o co 100 nghin ngi trong 130 nghin ngi cua thanh A-ten a xem thi u.

Thi chay Ma-ra-tng tai th vn hi Lun n ln th 4 nm 1908 ang ra cung sp xp chay 40 km, nhng do Hoang gia yu cu xem thi u, bi vy a iu chinh chut it ng chay, khin no i qua thanh luy Vin-s, nh vy khoang cach o c la 42,195 km, sau nay tr thanh chiu dai quy inh cua giai Ma-ra-tng.

Ma-ra-tng la mt mn chay ng dai, phn ln din ra trn ng cai, tinh hinh ng sa khuc khuyu khac nhau, hn na ng chay co chay mt ln, co chay i chay v va chay vong tron, bi vy thanh tich thi u cac ni khng th so sanh vi nhau, cho nn thi chay Ma-ra-tng thng chi co thanh tich tt nht th gii .