Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Mn chay vt rao bt ngun t ni nao luc nao ?
   2007-01-03 10:32:02    cri

 

Mn chay vt rao bt ngun t Anh th ky 17-18, luc o ngi chn cu Anh thng chay vt qua hang rao ngn cu, hoat ng nay sau nay dn dn din bin thanh chay vt rao. Thi u chay vt rao sm nht xut hin nm 1860. Th vn hi hin ai ln th nht nm 1896 a t chc thi u chay vt rao 110 met nam, th vn hi Pa-ri ln th hai nm 1990 bt u m ni dung chay vt rao 400 met. Chay vt rao n c a vao lam mn thi u chinh thc th vn hi Lt An-gi-let ln th 10 nm 1932, c ly luc o la 80 met, thang 6 nm 1969 i thanh 100 met rao, 400 met rao n c a vao thi u chinh thc th vn hi Lt An-gi-let ln th 23 nm 1984.

Tt ca ni dung thi u chay vt rao u t 10 hang rao, tng trong lng cua khung rao khng c nho hn 10 kg, rng nht la mt met hai, dai nht cua canh ay la 70 phn, xa g t ngang trn inh rao rng 7 phn, dy mt n hai phn ri, hai u c inh, cao cua rao co th iu chinh theo ni dung khac nhau.

Tt ca ni dung chay vt rao u chia lung chay, vn ng vin phai t u n ui chay ht hanh trinh trn lung chay cua minh, nu chay ra khoi lung chay cua minh ng thi anh hng n ngi khac hoc gianh c li ich t trong o u bi trut quyn thi u, do luc vt rao bin ng tac kha ln, tay hoc chn khi vt rao vt qua lung chay cua minh va anh hng n ngi khac cung se bi trut quyn thi u. Trong thi u vn ng vin bt c lam bao nhiu hang rao cung khng bi trut quyn thi u, cung khng tr ngai n thanh tich, nhng nu Trong tai cho rng vn ng vin nay co y dung tay hoc chn lam hang rao, thi phai trut quyn thi u cua vn ng vin o. Chay vt hang rao cua ngi khac cung la iu khng cho phep.