Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhng qui inh cu th trong cac mn phong lao, lng ta xich, y ta va nem ia
   2006-12-20 12:53:50    cri
Phong lao: cy lao gm ba phn: thn, u va chui. Thn cy lao lam bng kim loai nhn bong, hai u thon dn. u lao lam bng kim loai mui nhon c inh vao u cy lao. Chui c boc bng kim loai la trong tm cua ca cy lao. Cy lao cua nam dai khoang 2,6-2,7 met, nng 800 gam; cua n dai khoang 2,2-2,3 met, nng 600 gam.

Ta xich: cung gm ba phn, ta, xich va chui. Ta xich cua nam co ng kinh t 110-130 mm, cua n 95-110mm. ng kinh dy xich kim loai 3 mm, chui la mt vong tron. Ta xich cua nam nng khoang 7,26 kg, dai khoang 117,5-121,5 cm. Cua n nng 4 kg, dai khoang 116-119,5 cm.

y ta: Qua ta lam bng kim loai co b mt nhn bong. Qua ta cua nam co ng kinh 110-130 mm, cua n 95-110 mm.

Nem ia: ia lam bng g co vin kim loai, hai mt nhn bong, phn gia bng phng. ia cua nam nng khoang 2,005-2,0025 kg, ng kinh 21,8-22,1 cm. Cua n nng khoang 1,005-1,025 kg, ng kinh 18-18,2 cm.

Thi u cac mn nem ia, y ta, ta xich, phong lao:

Trong thi u cac mn nem ia, y ta, lng ta xich, vn ng vin phai ng trong vong tron qui inh nem, y va lng. ng kinh vong tron qui inh trong y ta va lng ta xich la 2,135 met, trong nem ia vong tron nay ln hn mt chut, ng kinh 2,5 met. B mt cua vong tron nay la xi mng hoc vt cht co cng tng t va chng trn, cao thp hn mt t i chut. Phia trc vong tron trong y ta co mt tm chn bng g dai khoang 1,21-1,23 met, nhm phong nga vn ng vin trt ra ngoai sn. Vn ng vin co th cham vao mt trong cua tm van nhng khng c cham vao phn trn cua tm van. Khu phong lao lai hoan toan khac, vn ng vin co mt ng chay ly a dai khoang 30-36,5 met. Hai bn ng chay ly a co ng bin, phia trn la hinh vong cung, vn ng vin phai phong lao i bn trong ng vong cung nay.

Sn thi u cua 4 mn nay la tham co hoc xi than hinh re quat co th lai du vt cua im ri. Mi khu re quat la mt vach trng rng 5cm. Trong thi u y ta, ta xich va nem ia, goc sn hinh re quat la 40 , con phong lao la 29 . Trong tai s dung hai loai c, c trng la biu thi thanh cng, c o la biu thi tht bai.