Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  S khac nhau gia sn nhay cao va nhay sao
   2006-12-06 10:06:25    cri

Trong mn nhay cao, c ly ng chay ly a cua vn ng vin vao khoang 20 met. Xa ngang 4 met va khng nng qua 4 kg, co hai ct doc nng . Vn ng vin sau khi qua xa phia di la mt ming m mut day va rng. Trong mn nhay sao, c ly chay ly a cua vn ng vin vao khoang 40 met, khi chay vn ng vin nng sao a cm vao ng ranh cach xa mt met. ng ranh ch su nht la 20 cm. Chiu dai cung nh to hay nho cua cy sao c san xut theo yu cu cua vn ng vin. Xa ngang trong nhay sao ging nh nhay cao, song nhe hn chut it vi bao am an toan. Khi vn ng vin qua xa phia di cung la mt ming m mut va day va rng.