Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nhay cao va nhay sao
   2006-11-29 11:07:17    cri
1- Nhay cao va nhay sao co my giai oan phat trin?

Nhay cao bt ngun t trong hoat ng vt chng ngai trong sinh hoat va lao ng cua loai ngi thi c, th vn hi A-ten ln th nht nm 1896 a thi u mn nay. Nhay cao luc u thuc mn th duc dung cu, sau c a vao cac mn in kinh, trai qua nm giai oan phat trin nhay kiu bc chn qua xa, kiu ct keo qua xa, kiu nhao ln qua xa, kiu up bung qua xa va kiu n lng qua xa. Nhay cao n bt u c thi u tai th vn hi Am-xtec-am ln th 9 nm 1928. Vn ng vin Trung Quc Trinh Phng Vinh nm 1957 tng pha ky luc nhay cao n th gii vi thanh tich 1 met 77, vn ng vin Chu Kin Hoa nm 1983 va 1984 ba ln pha ky luc nhay cao nam th gii. Nhay sao bt ngun t hoat ng dung gy g, mu giao v.v vt chng ngai cua moi ngi, th ky th nm sau cng nguyn Ai-len a co tro chi chng sao nhay qua sng rach, nguyn la mn th duc dung cu, lu truyn c, la mn in kinh c trin khai sm nht tai Anh. Nhay sao nam n ln lt c a vao thi u th vn hi nm 1896 va nm 2000. S phat trin cua no a trai qua bn giai oan gy g, gy tre, gy kim loai va gy si thuy tinh.

2- Vi sao tt ca vn ng vin nhay cao u dung kiu n lng qua xa, con vn ng vin nhay sao u dung gy si thuy tinh?

c im ky thut chay ly a kiu n lng qua xa la chay ly a kiu hinh vong cung, luc chay ly a thn th nghing v bn trong co li cho vic t nhin ha thp trong tm, lam tt s chun bi dung sc c bp bt nhay, giai oan ky thut bt nhay nhanh chong thay i phng hng vn ng cua thn th, ng thi tn kha nng gianh c tc cao nht, bao am tin hanh thun li ng tac qua xa, t th n lng co li cho thn th tranh cham vao xa ngang.

Gy kim loai xut hin nm 1945, mc du no chc va bn hn gy tre, nhng do gy qua cng, khng co giup gi ln cho vn ng vin nng cao thanh tich, trong 15 nm ky luc th gii chay sao chi t 4 met 77 nng cao n 4 met 82. Nm 1960, gy si thuy tinh xut hin, no co tinh an hi do co th un cong rt ln, im nm sao co th nng cao 80 n 90 xen-ti-met, vn ng vin li dung chay ly a un cong gy, ng thi khin no hng v phia trc, sau o dung sc an hi cua gy co th nng cao hu hiu nht trong tm thn th, gy si thuy tinh bi vy c goi la "May bt".

3-Nhay cao va nhay sao tinh thng thua nh th nao?

Nhay cao yu cu vn ng vin bt nhay mt chn, phai nhay qua xa ngang va khng c lam ri xa ngang. Nhay sao cung vy, mi ln thi u do trong tai t cao khi im, cao xa ngang mi ln nng cao it nht 2 xen-ti-met, nhay sao la 5 xen-ti-met, cho n khi con lai ngi cui cung.Vn ng vin nhay cao va nhay sao co th t la chon khi nao nhay qua xa. Nu ba ln nhay cung mt cao u tht bai se bi loai. cao ma ho vt qua tc la thanh tich cui cung cua ho. Nu thanh tich hai ngi ngang nhau, thi thng co hai cach tinh thng thua: Trc ht xem ai nhay qua cung mt cao vi s ln it hn; k o la xem ngi nao co sai sot it hn trong qua trinh thi u. Nu vn ngang nhau thi cuc thi se san sinh ng chc v ich, tr phi khng co nhiu huy chng vang nh vy .