Nhật Bản mưu toan dẫn NATO vào châu Á - Thái Bình Dương là thăm dò vực thẳm Bộ Thương mại: Ngoại thương Trung Quốc năm 2022 thực hiện mục tiêu giữ ổn định và nâng cao chất lượng Dự án “Kết nối muôn vàn thôn làng” do Trung Quốc viện trợ châu Phi tạo phúc lợi cho muôn vàn người dân châu Phi