Cái trò “dân chủ giả, độc lập thật” của Đài Loan Trung Quốc không giấu được cộng đồng quốc tế Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh lấy việc cải cách sâu rộng toàn diện hơn nữa làm động lực để nỗ lực viết lên trang Sơn Đông hiện đại hóa kiểu Trung Quốc Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nắm chắc chủ đề thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện