Đoàn Đại biểu thể thao Trung Quốc tham gia Olympic lần thứ 33 đã đến Paris Pháp: Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Olympic tuyên bố đã sẵn sàng cho Olympic Paris Mỹ: Ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống và ủng hộ Phó Tổng thống Harris tranh cử