Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và những đóng góp đối với thế giới” diễn ra tại Hà Nội Vì sao “Nhiệt độ châu Mỹ Latinh” đối với sáng kiến Trung Quốc này không ngừng tăng lên Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình xây dựng bản quy hoạch ngàn năm về củng cố bền chặt bức “Trường Thành xanh” ở biên cương phía Bắc Trung Quốc