Bình luận: Dân chủ kiểu Mỹ nên lấy lại sự tin tưởng của người dân nước mình thay vì đi chào hàng khắp nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Pu-tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mát-xcơ-va bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Nga