Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Pa-le-xtin Áp-bát Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man Máy bay C919 đầu tiên trên toàn cầu cất cánh từ Sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải