Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International

• T��ng th� ky� ASEAN Ong Keng-y�ng pha�t bi��u ta�i l�� khai ma�c
More>>
• H��i ch�� Trung Qu��c-ASEAN l�n th�� 2 b�� ma�c 10-22 19:21
• H��i ch�� TQ--ASEAN thu ����c tha�nh qua� to l��n 10-21 18:44
• Ca�c doanh nghi��p Vi��t Nam n� n��c tham gia H��i ch�� Trung Qu��c-A-s�-an 10-21 17:18
• Pho� thu� t���ng th�� nh��t Tha�i Lan X�m-ki�t �i th�m Qu�� L�m 10-21 16:49
• Trung Qu��c va� ASEAN du�ng giao l�u v�n ho�a thu�c ���y s�� h��p ta�c trong khu v��c 10-21 15:38
• Di��n �a�n quan ch��c c��p cao cu�a H��i nghi� c��p cao th��ng ma�i va� ���u t� Trung Qu��c � A-x�-an l��n th�� 2 t�� ch��c ta�i Nam Ninh 10-20 18:29
More>>
• Hi��p h��i ca�c n���c ��ng nam A� 10-29 14:34
Nga�y tha�nh l��p: Ngoa�i tr���ng 4 n���c In-��-n�-xi-a, Tha�i Lan, Xin-ga-po va� Phi-li-pin cu�ng pho� thu� t���ng Ma-lai-xi-a �a� nho�m ho�p.....
• Khu m��u di�ch t�� do Trung Qu��c---A-x�-an 10-27 14:16
Ta�i H��i nghi� c��p cao A-x�-an---Trung Qu��c di��n ra nga�y 4-11-2002, Thu� t���ng Trung Qu��c Chu Dung C� va� ca�c nha� la�nh �a�o....
• Va�i ne�t v�� H��i ch�� Trung Qu��c--A-x�-an 10-22 14:53
Ta�i h��i nghi� ca�c c��p cao Trung Qu��c---A-x�-an l��n th�� 7 <10 c��ng 1> nga�y 8-10-2003, thu� t���ng Trung Qu��c �n Gia Ba�o ��a ra ......
More>>
• Gi��i thi��u Qua�ng T�y 10-21 15:29
Khu T�� tri� Qua�ng T�y co� 48 tri��u d�n v��i 12 d�n t��c la� Choang, Ha�n, Dao, Me�o, ���ng, Yao Lao, Mao-nan, H��i, Thu�y v.v.
• Gi��i thi��u Nam Ninh 10-21 15:28
Tha�nh ph�� Nam Ninh nga�y nay kh�ng ng��ng ���i m��i, ty� l�� khe�p ki�n c�y xanh ���ng ���u TQ, ����c m��nh danh la� "Tha�nh...
• Gi��i thi��u B��c Ha�i 10-21 15:25
B��c Ha�i la� khu nghi� ma�t c��p nha� n���c, ���m �a� s��c tha�i phong ca�nh ven bi��n a� nhi��t ���i. Ca�c ca�nh quan du li�ch nh� Ba�i ...
• Va�i ne�t ti�nh hi�nh Kh�m Ch�u Qua�ng T�y TQ 10-21 15:22
Kh�m Ch�u n��m �� mi��n nam Qua�ng T�y, d��a va�o n���c gia�p v��i bi��n, nu�i non t��i �e�p, phong ca�nh quy��n ru� ng���i...
More>>

• Vi��t Nam

• La�o

• Ma-lai-xi-a

• Tha�i Lan

• Bru-n�y

• Cam-pu-chia

• Mi-an-ma

• Xin-ga-po

• In-��-n�-xi-a

• Phi-li-pin

• Qu�� L�m

• Li��u Ch�u

• Nam Ninh

• Kh�m Ch�u

• B��c Ha�i

• Qua�ng T�y