• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Chủ tịch phát biểu
  Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về gìn giữ hoà bình: Trung Quốc đến đây vì hoà bình
  Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 70: Siết tay xây dựng đối tác mới hợp tác cùng thắng: Đồng tâm kiến tạo Cộng đồng vận mệnh chung loài người
  Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu: Thúc đẩy phát triển toàn diện phụ nữ-Cùng xây dựng cùng chia sẻ thế giới tươi đẹp
  Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững: Mưu cầu phát triển bền vững chung-Làm đối tác hợp tác cùng thắng
  More>>