Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp đại diện Hội nghị công tác tiếp dân toàn quốc lần thứ 9 8 quận Bắc Kinh ổn định thực hiện không Covid-19 trên diện xã hội Báo cáo của Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho thấy năm 2021 chất lượng môi trường sinh thái của Trung Quốc được cải thiện rõ rệt