Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trả lời phỏng vấn độc quyền của CMG Viết nên trang sử mới phát triển hòa bình: Kỷ niệm 10 năm Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc luôn đề xướng và thúc đẩy nền kinh tế thế giới mở