• Chính đảng và nhà lãnh đạo các nước xung quanh gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc
Đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc, cũng là đội tiên phong của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, là hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đại biểu cho phát triển lực lượng sản xuất tiên tiến nhất Trung Quốc, đại biểu cho định hướng tiến lên của nền văn hoá tiên tiến Trung Quốc, đại biểu cho lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất của Trung Quốc.
• Trung Quốc tổ chức mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc-Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh toàn Đảng không được quên tâm nguyện thuở ban đầu tiếp tục tiến lên
Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua chặng đường 95 năm, nhưng toàn thể Đảng viên phải mãi mãi duy trì tinh thần phấn đấu của Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thời kỳ đầu thành lập Đảng, mãi mãi duy trì lòng trung thành với nhân dân. Hướng tới tương lai, đối mặt với thách thức không được quên tâm nguyện thuở ban đầu, tiếp tục tiến lên, mạnh dạn cải cách, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, luôn không cứng nhắc, luôn không ngừng trệ, nỗ lực đưa ra đáp án mới và xuất sắc hơn với lịch sử, với nhân dân.
More>>
Chương trình đặc biệt
• Giải mã Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm 2015 qua các con số
Số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 31/12/2015, Trung Quốc tổng cộng có 88 triệu 758 nghìn đảng viên, tăng 965 nghìn đảng viên so với năm 2014, mức tăng là 1,1%. Năm 2015, cả nước Trung Quốc phát triển 1 triệu 965 nghìn đảng viên, giảm 92 nghìn so với năm trước, mức giảm là 4,5%.
More>>
Ảnh

• Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh

• "Tinh thần Diên An" không lỗi thời

• Về thăm nơi Bác Hồ từng ở năm xưa
More>>
• Mao Trạch Đông
Mao Trạch Đông <1893-1976> sinh ra ở Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Người chiến sĩ Chủ nghĩa Mác, nhà cách mạng giai cấp vô sản, nhà chiến lược và lý luận vĩ đại, nhà sáng lập và lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
• Chu Ân Lai
Chu Ân Lai sinh ngày 5 tháng 3 năm 1898, tự là Tường Vũ. Năm 1913 theo học tại Trung học Nam Khai Thiên Tân. Từ năm 1920 đến năm 1924 lần lượt theo học tại Pháp và Đức, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác trong học sinh và công nhân Trung Quốc tại châu Âu, thành lập tổ chức Đảng Cộng sản thiếu niên Trung Quốc.
• Đặng Tiểu Bình
Đặng Tiểu Bình <1904-1997> là người Cộng sản theo đuổi chủ nghĩa Mác, nhà cánh mạng của giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao vĩ đại, là một trong các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tổng thiết kế sư của công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc...
• Phong trào công nông dâng cao trong cả nước—Cuộc cách mạng chống đế quốc chống phong kiến
Đại hội 3 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thống nhất trong Đảng nhận thức về vấn đề hợp tác giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản, đồng thời đã giương cao ngọn cờ "Cách mạng quốc dân" chống đế quốc chống phong kiến. Đại hội 3 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định phương châm Đảng viên Đảng Cộng sản tham gia Quốc Dân Đảng với tư cách cá nhân. Hai Đảng Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản đã thực hiện sự hợp tác lần thứ nhất, đã mở cuộc cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc, chống quân phiệt phong kiến tại Trung Quốc.
• Cờ đỏ tung bay trên đường Trường Chinh—Thắng lợi của Hội nghị Tuân Nghĩa và Trường Chinh
76 năm trước, triệu tập một hội nghị, đã thay đổi sâu sắc vận mệnh của Đảng và Hồng quân, thay đổi tiến trình lịch sử Trung Quốc đương đại, đánh dấu Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên chín chắn về chính trị, trở thành bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc, hội nghị đó, lịch sử gọi là "Hội nghị Tuân Nghĩa".
• Cùng căm thù kẻ địch chống ngoại xâm—Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật được thiết lập
Thập niên 30 thế kỷ trước, mâu thuẫn dân tộc giữa Trung Quốc và Nhật trầm trọng thêm một bước. Sau Sự biến ngày 18 tháng 9, bọn Nhật xâm lược đã đánh chiếm vùng Đông-Bắc Trung Quốc. Năm 1935, lại ngang nhiên gây ra Sự biến Hoa Bắc, hòng biến Hoa Bắc thành "nước Mãn Châu" thứ hai.
More>>