• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Nổi Bật

  • Chúc mừng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN khánh thành đúng thời hạn
  Xem tiếp>>
  Tin bài
  • Hoa quả nhập từ ASEAN qua cửa khẩu Quảng Tây trong tháng 1 tăng 50% so với cùng kỳ
  • Kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN tháng 1 tăng 80% so với cùng kỳ
  • Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN thúc đẩy ASEAN vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc
  • Xuất nhập khẩu của khu vực Thượng Hải đối với ASEAN tăng rõ rệt
  • Uỷ viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc nói Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là cùng có lợi cùng thắng, cùng phát triển
  Xem tiếp>>
  Giới thiệu Khu mậu dịch
  • Vài nét về Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN
  Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là chỉ khu vực mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN, tức 10+1. Ngày 1-1-2010, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi hoàn thành xây dựng sẽ tạo ra cơ hội thương mại vô tận và tương lai phát triển rộng lớn cho Trung Quốc và các nước ASEAN.
  Xem tiếp>>
  Ảnh

  • Việt Nam

  • Ma-lai-xi-a

  • Xin-ga-po

  • Mi-an-ma

  • Lào

  • Cam-pu-chia

  • Thái Lan

  • Bru-nây

  • In-đô-nê-xi-a

  • Phi-li-pin
  Xem tiếp>>
  Các nước ASEAN

  • Việt Nam

  • Ma-lai-xi-a

  • Xin-ga-po

  • Mi-an-ma

  • Lào

  • Cam-pu-chia

  • Thái Lan

  • Bru-nây

  • In-đô-nê-xi-a

  • Phi-li-pin
  Quan hệ Trung Quốc - ASEAN
  • Quan hệ Trung Quốc-ASEAN
  • Trung Quốc và ASEAN xiết chặt tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu
  • Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN
  • Quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN thiết lập tròn 15 năm
  • Giới thiệu khái quát về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
  Xem tiếp>>