Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công và Trưởng Đặc khu hành chính Ma Cao đến Bắc Kinh báo cáo công tác

2022-12-24 14:52:43(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 23/12, tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu và Trưởng đặc khu hành chính Ma Cao Hạ Nhất Thành, lần lượt nghe 2 Trưởng đặc khu hành chính báo cáo về tình hình hiện nay ở Hồng Công và Ma Cao và tình hình công tác của chính quyền 2 Đặc khu hành chính.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bố trí toàn diện cho phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, hành trình mới. "Một nước hai chế độ" là sự sáng tạo vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là chế độ tốt nhất để duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma Cao sau khi trở về Trung Quốc. Trung ương sẽ kiên định bất di bất dịch quán triệt phương châm "Một nước hai chế độ" một cách toàn diện, chính xác, dốc sức ủng hộ Trưởng Đặc khu hành chính và chính quyền Đặc khu hành chính điều hành quản lý theo pháp luật, dốc sức ủng hộ Hồng Công phát huy đầy đủ thế mạnh đặc thù của mình, thực hiện rộng rãi hợp tác quốc tế, hội nhập tốt hơn vào đại cục phát triển của đất nước, đóng góp mới và lớn hơn trong tiến trình lịch sử vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Vũ Minh