Lao động là cội nguồn của mọi hạnh phúc

2024-05-01 15:05:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến từ nhân dân lao động, hiểu rất sâu sắc rằng, chỉ có làm việc cần cù mới có thể giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ có lao động và sáng tạo mới có thể giúp dân tộc thực hiện ước mơ phục hưng vĩ đại.

Biên tập viên:Mẫn Linh