Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

2022-10-26 11:54:57(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:Sáng 16/10/2022, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận thế giới đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Đây là một kỳ đại hội hết sức quan trọng được triệu tập vào thời khắc then chốt toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đang đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, hướng tới mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày với Đại hội Báo cáo chính trị mang tựa đề “Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện”.

Mời các bạn tìm hiểu toàn văn Báo cáo chính trị này.


Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.pdf

Biên tập viên:Vũ Minh