Trung Quốc đi lên hành trình mới – Thế giới cùng hưởng cơ hội mới

2022-10-24 11:20:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Hiện nay, Trung Quốc đang hăng hái đi lên hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”. Trưa ngày 23/10, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX có buổi gặp mặt phóng viên Trung Quốc và nước ngoài. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã trình bày nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới và trên hành trình mới, nhấn mạnh phải không ngừng biến mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân thành hiện thực, tạo càng nhiều cơ hội cho thế giới bằng sự phát triển của Trung Quốc.

Muốn hiểu biết Trung Quốc ngày nay, cần phải hiểu biết Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới bế mạc đã chỉ rõ phương hướng tiến lên, xác định kim chỉ nam cho Trung Quốc trong thời đại mới và trên hành trình mới đạt được mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, cũng tạo cơ hội quan trọng cho cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng thêm sự hiểu biết về quản lý đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Trong đó, “Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” đã nhận được sự quan tâm cao độ của các nhà quan sát quốc tế. Đại hội xác định đặc sắc Trung Quốc và yêu cầu bản chất của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, quy hoạch chiến lược về xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tại buổi gặp mặt phóng viên ngày 23/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là thành quả thực tiễn và tìm tòi lâu nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, là một sự nghiệp vừa vĩ đại vừa gian nan.

So với con đường hiện đại hóa kiểu cũ của phương Tây lấy tư bản làm trung tâm, phân hóa hai cực, chủ nghĩa vật chất bành trướng, khuếch trương và cướp đoạt đối ngoại, Trung Quốc thành công đi lên con đường hiện đại hóa mới, giải quyết nhiều vấn đề nan giải về sự phát triển của xã hội loài người, cung cấp sự lựa chọn mới cho loài người đạt được hiện đại hóa.

Hướng tới tương lai, đúng như Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã khẳng định, vẫn phải dựa vào nhân dân tạo nên sự nghiệp vĩ đại mang tính lịch sử mới. Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính đảng có hoài bão lớn, không những mong nhân dân Trung Quốc có được cuộc sống tốt đẹp, mà còn mong nhân dân các nước khác cũng có được cuộc sống tốt đẹp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc trước sau như một tôn vinh các giá trị chung của toàn nhân loại, tiếp tục thúc đẩy tạo dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, và cho biết cánh cửa mở cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng rộng hơn, sẽ tạo ra càng nhiều cơ hội cho thế giới bằng sự phát triển của mình.

Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với thế giới, sự phát triển của thế giới cũng cần Trung Quốc. Đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới lấy vòng tuần hoàn lớn trong nước làm chủ thể, vòng tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau, xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đạt trình độ cao, thúc đẩy mở cửa đối ngoại đạt trình độ cao... Những điều này sẽ tạo không gian rộng mở hơn cho sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp.

Biên tập viên:Vũ Minh