Trung Quốc không nhập khẩu mô hình nước khác, cũng không xuất khẩu mô hình Trung Quốc

2022-10-24 15:58:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/10, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cho biết, Trung Quốc không nhập khẩu mô hình nước khác, kiên quyết phản đối nước khác áp đặt mô hình của mình cho Trung Quốc, Trung Quốc cũng không xuất khẩu mô hình Trung Quốc, không yêu cầu các nước khác sao chép cách làm của Trung Quốc.

Trong buổi họp báo giới thiệu Báo cáo của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Nghiệp Lễ đã trình bày “hiện đại hoá kiểu Trung Quốc”. Ông nêu rõ, “Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc” đã cung cấp sự lựa chọn mới cho việc thực hiện hiện đại hoá của toàn nhân loại, đây là một chủ trương có tính đa dạng của nhân loại, là thái độ học hỏi và giao lưu lẫn nhau giữa các nền văn minh và quốc gia khác nhau.

Biên tập viên:Vũ Minh