Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX diễn ra tại Bắc Kinh

2022-10-23 17:36:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/10, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương do Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ra đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất tại Bắc Kinh. Đồng chí Lý Hy tổ chức phiên họp.

Tổng số ủy viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương là 133 người, tổng số ủy viên tham dự phiên họp là 132 người. Phiên họp toàn thể đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và các thành viên Ban Thường vụ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đệ trình Ban Chấp hành Trung ương phê chuẩn.

Các đồng chí tham dự phiên họp đã dự thính Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX.

Biên tập viên:Vũ Minh