Thông qua Nghị quyết về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

2022-10-22 12:18:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Nghị quyết về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Biên tập viên:Vũ Minh