Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc đã cung cấp sự lựa chọn mới cho nhân loại thực hiện hiện đại hoá

2022-10-18 14:24:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX trình bày báo cáo với Đại hội. Trong đó, Báo cáo đã tiến hành sắp xếp chiến lược về xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, trình bày về những đặc trưng quan trọng và yêu cầu bản chất của hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, nhận được sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong báo cáo nhấn mạnh, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc là hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là hiện đại hoá với quy mô dân số đồ sộ, là hiện đại hoá toàn thể nhân cùng giàu, là hiện đại hoá hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần, là hiện đại hoá chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên, là hiện đại hoá đi con đường phát triển hoà bình.

Chỉ trong mấy chục năm, Trung Quốc đã đi qua chặng đường công nghiệp hoá mấy trăm năm của các nước phát triển, lập nên hai kỳ tích lớn là kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài. Thực tiễn và kinh nghiệm của hiện đại hoá kiểu Trung Quốc đã góp phần quan trọng và cung cấp sự lựa chọn mới cho hiện đại hoá của nhân loại.

Bên cạnh đó, con đường hiện đại hoá kiểu Trung Quốc đã mở rộng con đường cho các nước đang phát triển đi lên hiện đại hoá.

Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc nhấn mạnh “đi con đường phát triển hoà bình”, phá vỡ cái gọi là “thuyết xung đột văn minh” của phương Tây, thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân