Báo cáo Đại hội lần thứ XX của ĐCS Trung Quốc: Hiện đại hoá kiểu Trung Quốc là hiện đại hoá toàn thể nhân dân cùng giàu

2022-10-17 14:31:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá trước trình bày báo cáo chính trị với Đại hội nêu rõ, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc là hiện đại hoá toàn thể nhân dân cùng giàu, cần thực hiện tốt, giữ gìn tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của nhân dân đông đảo nhất, nắm vững những vấn đề lợi ích mà nhân dân quan tâm nhất, trực tiếp nhất và hiện thực nhất, tăng cường tính cân bằng và tính tiếp cận, thiết thực thúc đẩy việc cùng giàu.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề xuất những biện pháp cụ thể thúc đẩy việc cùng giàu, bao gồm hoàn thiện chế độ phân phối, thực thi chiến lược ưu tiên việc làm, kiện toàn hệ thống an sinh xã hội đa tầng, thúc đẩy xây dựng sức khoẻ Trung Quốc, v,v,.

Cùng giàu có là nguyên vọng to lớn của người Trung Quốc từ xưa đến nay, bắt nguồn từ lý tưởng “Thiên hạ đại đồng” do các bậc tiên hiền Nho gia đề xuất cách đây hơn 2500 năm. Trong 10 năm qua, 98,99 triệu dân số nghèo khó nông thôn Trung Quốc đã toàn bộ thoát nghèo, lập kỳ tích trong lịch sử xoá đói giảm nghèo của nhân loại.

Biên tập viên:Kiều Quân