Tổng Bí thư Tập Cận Bình tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Quảng Tây dự Đại hội Đảng lần thứ XX

2022-10-17 15:37:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu Quảng Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, 10 năm trong thời đại mới là cực kỳ phi thường. Các sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Trung Quốc thu được hàng loạt tiến triển mang tính đột phá, giành được hàng loạt thành quả mang tính cột mốc. Thực tiễn chứng minh, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc phù hợp thực tế ở Trung Quốc, phản ánh mong muốn của nhân dân Trung Quốc, thích ứng nhu cầu của thời đại, không những đi đúng, thông suốt, mà còn đi vững, đi chắc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, chúng ta cần luôn đặt sự phát triển của đất nước và dân tộc lên nền tảng sức mạnh của bản thân, nắm vững vận mệnh phát triển và tiến bộ của Trung Quốc trong tay mình. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần kiên trì bền bỉ thúc đẩy Đảng tự mình cách mạng, bảo đảm Đảng mãi mãi không biến chất, không đổi màu, không biến vị, khiến Đảng luôn là hạt nhân kiên cường lãnh đạo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân