Báo cáo Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thúc đẩy toàn diện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc

2022-10-17 16:21:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Đảng cầm quyền Trung Quốc đã khai mạc tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội, nêu rõ kể từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu ra 5 đặc trưng của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc: Một là, hiện đại hóa có quy mô dân số đồ sộ; hai là, hiện đại hóa toàn thể nhân dân cùng giàu; ba là, hiện đại hóa hài hòa giữ văn minh vật chất và văn minh tinh thần; bốn là, hiện đại hóa chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên; năm là, hiện đại hóa đi con đường phát triển hòa bình.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn nêu ra yêu cầu bản chất của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện phát triển chất lượng cao, phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, làm phong phú thế giới tinh thần của nhân dân, thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu, thúc đẩy con người và thiên nhiên chung sống hài hòa, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, sáng tạo loại hình mới của nền văn minh nhân loại.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai mục tiêu phấn đấu Một trăm năm cho sự phát triển của Trung Quốc. Mục tiêu Một trăm năm thứ nhất hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện đã được thực hiện khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm ngoái. Mục tiêu Một trăm năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Quốc mới vào giữa thế kỷ này.


Biên tập viên:Thu Nguyệt