Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Trung Quốc kiên trì mở cửa đối ngoại với mức độ cao

2022-10-17 14:52:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX trình bày báo cáo với Đại hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nêu rõ, Trung Quốc sẽ dốc sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao và kiên trì mở cửa đối ngoại trình độ cao.

Báo cáo nêu rõ, Trung Quốc sẽ kiên trì định hướng cải cách thị trường kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, kiên định củng cố và phát triển kinh tế theo chế độ công hữu, kiên quyết khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn sự phát triển của kinh tế phi công hữu, phát huy đầy đủ vai trò mang tính quyết định của thị trường trong việc phân phối nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ.

Trong báo cáo, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc sẽ kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên định tuân theo chiến lược mở cửa cùng có lợi và cùng thắng, không ngừng mang lại cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở và mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân các nước.

Hiện nay, tổng lượng kinh tế Trung Quốc chiếm 18,5% tỷ trọng của kinh tế thế giới, đứng thứ hai thế giới, GDP bình quân đầu người vượt 10.000 USD.

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chủ yếu của hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng đầu thế giới về tổng kim ngạch thương mại hàng hóa, đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đầu tư đối ngoại.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt