Tổng Bí thư Trung ương ĐCS Trung Quốc Tập Cận Bình: Ba việc lớn có ý nghĩa quan trọng trong 10 năm qua

2022-10-16 11:55:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc sáng 16/10. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo với Đại hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, từ Đại hội lần thứ 18 đến nay đã 10 năm. 10 năm qua, Trung Quốc trải qua ba việc lớn có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu rộng đối với sự nghiệp của Đảng và nhân dân: Một là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai là Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, ba là hoàn thành các nhiệm vụ lịch sử công kiên thoát nghèo và xây dựng xã hội khá giả toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100 năm đầu tiên.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, sự sắp xếp chiến lược chung về hoàn thành xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện chia làm hai bước: Từ năm 2020 đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. 5 năm tới là thời kỳ then chốt cất bước mở đầu xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện.

Biên tập viên:Kiều Quân