Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhan đề “Kiên trì nhân dân trên hết”

2022-10-16 11:47:04(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tạp chí “Cầu Thị” Trung Quốc số 20 ra ngày 16/10 đăng viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình nhan đề “Kiên trì nhân dân trên hết”.

Bài viết nêu rõ, Đảng ta không có lợi ích đặc thù riêng, Đảng đặt lợi ích của quần chúng lên vị trí hàng đầu vào mọi lúc. Đây là tiêu chí rõ rệt của Đảng ta là chính đảng chủ nghĩa Mác khác với các chính đảng khác. Trước đại dịch nghiêm trọng, ngay từ đầu chúng ta đã dứt khoát đề xuất đặt an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân lên vị trí hàng đầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh