Đoàn Chủ tịch Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức phiên họp đầu tiên – đồng chí Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng

2022-10-15 22:02:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 15/10, tại Bắc Kinh, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức phiên họp đầu tiên.

Đồng chí Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị đã thông qua danh sách Ủy viên Thường vụ Đoàn Chủ tịch gồm đồng chí Tập Cận Bình và 45 đồng chí khác qua hình thức giơ tay biểu quyết.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phiên họp của Đoàn Chủ tịch còn thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ 20.

Biên tập viên:Mẫn Linh