Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc ngày 16/10

2022-10-15 17:02:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội Đảng lần thứ 20) tổ chức họp báo. 

Người phát ngôn của Đại hội Đảng lần thứ 20 cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào 10 giờ sáng 16/10 và bế mạc vào ngày 22/10. Hiện đã hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Người phát ngôn này cho biết, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 20 đã thẩm tra tư cách của 2.296 đại biểu, họ sẽ thay mặt hơn 4 triệu 900 nghìn tổ chức Đảng ở cơ sở và hơn 96 triệu đảng viên tham dự Đại hội Đảng lần thứ 20. Ngoài ra, sau khi hoàn thành bản lấy ý kiến, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng lần thứ 20 đã trưng cầu rộng rãi ý kiến từ các mặt với tổng số người góp ý hơn 4.700 người.

Người phát ngôn này cho biết thêm, sau khi bế mạc, Đại hội Đảng lần thứ 20 sẽ tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XX. Kết thúc Hội nghị Trung ương 1, các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ gặp gỡ báo chí trong và ngoài nước.

Biên tập viên:Mẫn Linh