Người phát ngôn Đại hội Đảng lần thứ 20: Trung Quốc luôn là miền đất hứa cho các nhà đầu tư

2022-10-15 21:31:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Người phát ngôn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ cho bết, xã hội khá giả mà Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng vượt xa ý tưởng vào thời kỳ đầu tiến hành cải cách mở cửa, chất lượng cao, chịu được kiểm nghiệm.

Ông cho biết, mục tiêu sắp tới của Trung Quốc là hoàn thành xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16-22/10 sẽ triển vọng vĩ mô về sự sắp xếp chiến lược “hai bước đi” hướng tới hoàn thành xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện, bố trí trọng điểm các nhiệm vụ chiến lược và biện pháp quan trọng trong 5 năm tới.

Ông Tôn Nghiệp Lễ còn cho biết, mở cửa đối ngoại là quốc sách cơ bản của Trung Quốc, bất kể thế giới diễn biến ra sao, quyết tâm và ý chí cải cách mở cửa của Trung Quốc sẽ không dao động, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch thực hiện mở cửa đối ngoại trên phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn. Trung Quốc luôn là miền đất hứa cho đầu tư.

Trả lời câu hỏi về quan hệ Trung Quốc – Mỹ, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết, nếu nói rằng sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế 50 qua là việc khôi phục và phát triển quan hệ Trung – Mỹ, đã mang lại hạnh phúc cho hai nước và thế giới, vậy, việc quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế 50 năm tới sẽ là Trung Quốc và Mỹ cần phải tìm đúng cách chung sống.

Ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết, lợi ích chung của Trung Quốc – Mỹ lớn hơn nhiều so với bất đồng, lợi ích của hai nước đã hội nhập sâu vào nhau.

Biên tập viên:Mẫn Linh