Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tọa đàm cùng nhân sĩ ngoài Đảng, lấy ý kiến góp ý Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ XX

2022-10-13 15:24:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/8, tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi tọa đàm cùng nhân sĩ ngoài Đảng, nghe ý kiến và kiến nghị của Trung ương các đảng dân chủ, người phụ trách Hội Liên hiệp công thương toàn quốc Trung Quốc và đại diện nhóm người không đảng phái đối với dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại buổi tọa đàm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đối mặt những nhiệm vụ và yêu cầu mới trong thời đại mới, hành trình mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng dân chủ nên tăng cường hợp tác, củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất, gắn kết trí tuệ và sức mạnh của các tầng lớp và các mặt ở mức tối đa, phát huy tính tích cực, chủ động và đổi mới sáng tạo của toàn xã hội, toàn dân tộc ở mức tối đa, cùng phấn đấu vì xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Thiên Thư