Trung Quốc tạo thêm việc làm cho 94,86 triệu người ở thành thị trong 10 năm qua

2022-10-11 15:23:02(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/10, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ra báo cáo về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội kể từ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, năm 2021, Trung Quốc đã tạo việc làm cho 467,73 triệu người ở thành thị, tạo thêm việc làm cho 94,86 triệu người so với năm 2012.

Báo cáo cho thấy, Trung Quốc đã đảm bảo mạnh mẽ tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm. Từ năm 2012 đến năm 2021, tổng số lượng lao động nông dân trên cả nước từ 262,61 triệu tăng lên 292,51 triệu, quy mô tạo việc làm cho lao động nông dân tăng ổn định. Trung Quốc còn không ngừng tăng cường hỗ trợ tạo việc làm cho các nhóm người có khó khăn. Kể từ năm 2012, trung bình mỗi năm tạo việc làm cho hơn 5,5 triệu người thất nghiệp, tạo việc làm cho hơn 1,7 triệu người có khó khăn, tạo việc làm cho tối thiểu một người của khoảng 50.000 gia đình với toàn bộ thành viên đều không có việc làm.

Biên tập viên:Vũ Minh