Số lượng bằng độc quyền sáng chế được cấp của Trung Quốc bình quân tăng 13,8%/năm trong 10 năm qua

2022-10-10 13:15:02(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/10, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc Hồ Văn Huy cho biết, từ năm 2012 đến năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc lũy kế cấp 3 triệu 953 nghìn bằng độc quyền sáng chế, bình quân tăng 13,8%/năm; lũy kế cho phép đăng ký 35 triệu 563 nghìn nhãn hiệu, bình quân tăng 25,5%/năm.

Điều đáng chú ý là, trong “Bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tao toàn cầu năm 2022” do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố mới nhất, Trung Quốc đã từ vị trí thứ 34 của năm 2012 vươn lên thứ 11 của năm 2022, tăng bậc trong 10 năm liên tục.

Ông Hồ Văn Huy cho biết, Trung Quốc đã tăng 23 bậc, thể hiện những tiến bộ của Trung Quốc về thực lực tổng hợp sở hữu trí tuệ và khả năng đổi mới sáng tạo công nghệ, cũng chứng minh những thành tựu của Trung Quốc giành được trong mặt tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Biên tập viên:Vũ Minh