“Đừng sợ, có chúng tôi đến đây!”

2022-06-29 14:07:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Liên tiếp những ngày qua, nhiều nơi ở Trung Quốc bị thiên tai lũ lụt, thôn làng bị chìm ngập trong nước, quần chúng nhân dân gặp khó khăn. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cảnh sát vũ trang, v.v., phối hợp phòng chống lũ lụt  và cứu trợ thiên tai, xông pha vào vùng khó khăn, dùng cơ thể mình để chiến đấu với dòng lũ, dùng đôi bàn tay để nâng đỡ tính mạng.

Biên tập viên:Thanh Đóa