Duy Hoa

Chính đảng và các giới xã hội trên thế giới tích cực hưởng ứng “Tuyên bố chung về tự chủ tìm tòi con đường dân chủ, tay trong tay thúc đẩy cùng phát triển”

17-12-2021 13:55:32(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Chính đảng và các giới xã hội trên thế giới tích cực hưởng ứng “Tuyên bố chung về tự chủ tìm tòi con đường dân chủ, tay trong tay thúc đẩy cùng phát triển”_fororder_中联部自主探索民主道路白皮书

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, sau khi chính đảng, tổ chức xã hội và cơ quan tham vấn của nhiều nước liên hệ với Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng nhiều phương thức và công bố “Tuyên bố chung về tự chủ tìm tòi con đường dân chủ, tay trong tay thúc đẩy cùng phát triển”, hơn 100 chính đảng, tổ chức xã hội và cơ quan tham vấn của các khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ La-tinh, châu Âu, v.v. đã đăng toàn văn hoặc đưa tin về tuyên bố này trên phương tiện truyền thông dòng chính nước sở tại hoặc cơ quan ngôn luận, trang điện tử, tài khoản mạng xã hội của đảng mình, tái khẳng định dân chủ là quyền lợi của nhân dân các nước, chứ không phải là thứ độc quyền của số ít quốc gia, không tồn tại chế độ dân chủ và mô hình phát triển thích hợp cho mọi quốc gia, kêu gọi thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại dưới sự chỉ dẫn của giá trị chung của toàn nhân loại.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Người yêu nước Thổ Nhĩ Kỳ đăng toàn văn Tuyên bố chung trên đầu trang nhất cơ quan ngôn luận của đảng mình.

Đảng Phong trào vì công lý Pa-ki-xtan, Đảng Giu-bi-li (Jubilee) Kê-ni-a, Đảng Dân chủ Tự do Bê-la-rút chia sẻ toàn văn Tuyên bố chung, tin bài hoặc bình luận liên quan trên tài khoản mạng xã hội của đảng mình.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập