• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Nỏi Bật

  • Cán bộ chiến sỹ tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc tham quan thuyền buồm huấn luyện của Hải quân Ấn-độ

  • Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc khởi hành chuyến hành trình vòng quanh thế giới
  Xem tiếp>>
  Tin bài
  • Tàu "Trịnh Hoà" rời In-đô-nê-xi-a đi thăm Bru-nây
  • Tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc thăm Xu-ra-bay-ra In-đô-nê-xi-a
  • Tàu "Trịnh Hoà" kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Tôn-ga
  • Tàu huấn huyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc cập cảng Nu-cu A-lô-pha thăm Tôn-ga
  • Tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc kết thúc chuyến thăm hữu nghị Pô-ly-nê-xi-a thuộc Pháp
  • Tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc cập cảng Pa-pi-tê của Pô-ly-nê-xi-a thuộc Pháp
  • Tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" đi qua đường xích đạo đến Nam Bán cầu
  • Tàu huấn luyện "Tịnh Hoà" tổ chức diễn tập với các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền trên vịnh A-đen
  • Đi theo dấu ấn hữu nghị-vài nét trong chuyến thăm Ấn-độ của tàu "Trịnh Hoà"
  • Tàu huấn luyện "Trịnh Hoà" của Hải quân Trung Quốc kết thúc chuyến thăm hữu nghị cảng Cô-chin Ấn-độ
  Xem tiếp>>
  Vài nét về hành trình
  Hành trình vòng quanh thế giới lần này với chủ đề "Tìm hiểm đại dương, truyền bá hữu nghị", dự định sẽ thăm và cập cảng 13 nước, đi qua 3 đại dương, 9 eo biển, ......
  Vài nét tàu Trịnh Hoà
  • Vài nét về tàu huấn luyện Trịnh Hoà
  "Trịnh Hoà" là tàu huấn luyện viễn dương Hải quân đầu tiên do Trung Quốc thiết kế chế tạo, được đặt tên của Nhà hàng hải vĩ đại "Trịnh Hoà" đời Nhà Minh Trung Quốc, mang số hiệu "81", chính thực đi vào hoạt động tháng 4/1978,đến nay đã vượt qua hành chình 280 nghìn hải lý. Tàu "Trịnh Hoà" chủ yếu để cho học viên các trường Hải quân Trung Quốc tiến hành.....
  Ảnh

  • Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc đến Ấn Độ

  • Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc đến Ma-lai-xi-a

  • Cán bộ chiến sỹ tàu "Trịnh Hoà" trong hành trình vòng quanh thế giới đã chào mừng 63 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Trung Quốc

  • Ảnh: Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc khởi hành chuyến hành trình vòng quanh thế giới-IV

  • Ảnh: Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc khởi hành chuyến hành trình vòng quanh thế giới-III

  • Ảnh: Tàu "Trịnh Hoà" Trung Quốc khởi hành chuyến hành trình vòng quanh thế giới-II
  Xem tiếp>>