Vũ Minh
14℃
Beijing

Con đường các-bon trung tính năm 2060 của Trung Quốc

14-11-2020 15:31:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Các nhân sĩ quan sát đều chỉ rõ mục tiêu các-bon trung tính năm 2060 của Trung Quốc là một sự kiện lớn trong tiến trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn thực hiện mục tiêu hoành tráng này, ắt phải tăng cường độ khử các-bon và giảm phát thải hơn nữa. Do ngành năng lượng và ngành chế tạo là hai nguồn gốc chủ yếu phát thải các-bon của Trung Quốc, vì vậy, trong hàng chục năm tới, Trung Quốc cần phải thay thế sử dụng năng lượng tái sinh với mức lớn và thay đổi kết cấu năng lượng hiện tại. Bên cạnh đó, cần phải phát huy vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong tiến trình này.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập