Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Đối thoại Bắc Kinh giữa A-rập Xê-út và I-ran là một thực tiễn thành công trong việc dốc sức thực hiện Sáng kiến An ninh toàn cầu

2023-03-15 11:44:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, phái đoàn A-rập Xê-út và I-ran đã tổ chức đối thoại tại Bắc Kinh, nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao. Ngày 14/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Đối thoại Bắc Kinh giữa A-rập Xê-út và I-ran là một thực tiễn thành công trong việc dốc sức thực hiện Sáng kiến An ninh toàn cầu.

Ông Uông Văn Bân cho biết, "Thực tế đã chứng minh, 'lôi phe này đánh phe kia', 'chia để trị', 'đối đầu nhóm' không bao giờ là phương pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề an ninh. Kiên trì quan niệm an ninh chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, với mục tiêu lâu dài là xây dựng cộng đồng an ninh, đi theo con đường an ninh mới theo phương châm là đối thoại mà không đối đầu, hợp tác mà không liên minh, cùng có lợi thay vì có tổng bằng không mới là chiến lược lâu dài tìm kiếm sự ổn định lâu dài trong khu vực và thế giới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ Trung Quốc vào việc thực hiện hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

Biên tập viên:Hạ Vi