Ba phi hành gia từ tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18 thuận lợi tiến vào Trạm vũ trụ Trung Quốc

2024-04-26 10:41:08(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Vào lúc 5 giờ 4 phút ngày 26/4, giờ Bắc Kinh, phi hành đoàn trên tàu vũ trụ có người lái Thần Châu thứ 17 đang thực hiện nhiệm vụ trên quỹ đạo đã mở “cửa nhà” thuận lợi, chào đón phi hành đoàn trên Thần Châu thứ 18 từ xa đến “Thiên Cung” (Trạm vũ trụ Trung Quốc). Sau đó, hai phi hành đoàn đã chụp “ảnh cả nhà” và cùng thông báo rằng họ vẫn khỏe mạnh cho người dân cả nước Trung Quốc đang quan tâm.

Tiếp theo, hai phi hành đoàn sẽ thay phiên ở trên quỹ đạo trên trạm vũ trụ. Trong thời gian này, sáu phi hành gia sẽ làm việc và sống cùng nhau trên trạm vũ trụ trong khoảng 5 ngày để hoàn thành các nhiệm vụ theo lịch trình.

Biên tập viên:La Thành