Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 58 của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc

2023-03-14 16:55:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/3, Phiên họp toàn thể lần thứ 58 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Hơn 600 đại biểu đã tham dự cuộc họp, cuộc họp tập trung xem xét báo cáo tổng hợp của Báo cáo đánh giá lần thứ sáu.

Được biết, sau khi được thông qua, báo cáo tổng hợp sẽ trở thành tài liệu chính sách cơ bản để xây dựng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian còn lại của thập kỷ quan trọng này. Đối với các nhà hoạch định chính sách, đây là một cuốn sách giáo khoa rất cần thiết để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Biên tập viên:Dung Dung