Bình luận: Tại sao dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình được đông đảo người dân Trung Quốc ủng hộ?

2023-03-13 09:03:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

"Hai kỳ họp" hàng năm của Trung Quốc đã kết thúc vào ngày hôm nay. Các đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại) và các ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) từ khắp nơi trên đất nước thay mặt nhân dân tham gia hiệp thương và thảo luận những vấn đề quan trọng trong nền chính trị, kinh tế và đời sống xã hội, thảo luận Báo cáo công tác Chính phủ, bầu ra các vị trí lãnh đạo quốc gia và thông qua chính sách cải cách cơ cấu và các vấn đề lớn khác của quốc gia. Dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trỉnh mà Trung Quốc đang thực thi đã cho thế giới nhận thấy một hình thức dân chủ khác bên cạnh “mô hình phương Tây” và ngày càng được nhiều người công nhận.

Tinh hoa của dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình của Trung Quốc nằm trong từ “cả”, càng nằm trong hai từ “nhân dân”. Trong số đại biểu của Nhân đại lần thứ 14, các dân tộc thiểu số chiếm 14,85%, và 55 dân tộc thiểu số trên cả nước đều có đại biểu; đại biểu Hoa kiều trở về nước chiếm 26,77%; đại biểu phụ nữ chiếm 26,54%; đại biểu công nhân, nông dân trên tuyến đầu chiếm 16,69%; đại biểu nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp chiếm 21,30%; đại diện cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền chiếm 32,55%. Các đảng phái dân chủ khác và những người không đảng phái cũng có thể tham gia hiệp thương và quản lý các công việc của nhà nước thông qua cuộc họp của Chính hiệp. Như Eric Bigon, Biên tập viên của Tập đoàn phát thanh truyền hình Kenya, người đã tham gia đưa tin về Hai kỳ họp của Trung Quốc vào năm 2017, cho biết “Các đại biểu bao gồm lái xe, người giao hàng (shipper), nông dân, giáo viên, đầu bếp, bác sĩ và phóng viên. Ở nhiều quốc gia khác, những người trong các ngành nghề trên hiếm khi có cơ hội tương tự.”

Dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình của Trung Quốc bao gồm các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và văn minh sinh thái v.v., để mọi mặt trong đời sống chính trị xã hội của đất nước đều phản ánh ý nguyện của người dân và lắng nghe tiếng nói của người dân. Trong số nhiều kiến nghị và đề xuất, bao gồm các kế hoạch phát triển quốc gia như đường sắt cao tốc, cảng biển, 5G và tàu vũ trụ có người lái, cũng có các vấn đề nóng được người dân quan tâm như mở các tuyến xe buýt và quản lý xe điện trong cộng đồng dân cư. Trong 5 năm qua, các cơ quan của Quốc vụ viện đã tiếp thu hơn 18.000 kiến nghị và đề xuất do các đại biểu và ủy viên đưa ra, đồng thời ban hành hơn 7.800 chính sách và biện pháp liên quan, thúc đẩy giải quyết một loạt các vấn đề liên quan đổi mới, phát triển cũng như các vấn đề cấp bách, khó khăn, lo lắng của người dân.

Dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trỉnh của Trung Quốc cũng nằm trong toàn bộ chuỗi ra quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ và hiệp thương dân chủ. Nhân dân Trung Quốc không chỉ có thể tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mà còn có thể tham gia thực hiện thông qua Đại hội đại biểu nhân dân các cấp, cũng như giám sát việc thực hiện, thậm chí sau khi giám sát lại một lần nữa tham gia vào quá trình chỉnh sửa, cải cách của việc thực hiện chính sách. Chính hiệp các cấp cũng có thể triển khai hiệp thương rộng rãi trước và trong khi thực hiện các quyết sách thông qua nhiều kênh và phương pháp khác nhau như đề xuất, họp, tọa đàm, luận chứng, điều trần, đánh giá, tư vấn, mạng Internet và điều tra dân ý. Ngay cả quần chúng ở cấp thấp nhất cũng có thể nêu ra ý kiến và đề nghị, tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát quyết sách về các vấn đề quan trọng trong quản lý cơ sở như phát triển kinh tế và xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản trị tổng hợp xã hội, dịch vụ văn hóa cơ sở, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng chính sách tự trị thông qua các hình thức như họp thôn làng, hội nghị đại biểu thôn làng, hội nghị tiểu ban thôn làng v.v.

Kết quả một cuộc điều tra ý dân do Đại học Harvard của Mỹ triển khai trong hơn 10 năm cho thấy, sự hài lòng của người dân Trung Quốc đối với đảng và chính phủ vượt quá 90% trong 10 năm liền, đây là sự phản ánh chân thực nhất sức sống mạnh mẽ của nền dân chủ Trung Quốc. Trung Quốc đã khai sáng một cách sáng tạo con đường mới dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, để hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, chiếm gần 1/5 dân số thế giới thực sự làm chủ đất nước, đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình được đông đảo người dân Trung Quốc ủng hộ.

 

Biên tập viên:La Thành