Đến từ nhân dân

2023-03-11 12:00:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Nhân dân đã đặt tôi lên cương vị này, tôi phải trước sau như một đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng”.

Từ một ngôi làng nhỏ đến Trung ương Đảng, từ Bí thư chi bộ đảng của một đại đội nông thôn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Tập Cận Bình trước sau như một coi mình là người phục vụ nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân. Bằng hành động, Đồng chí đã ngưng tụ tình yêu nồng thắm đối với nhân dân thành lời thề này: Tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân.

Biên tập viên:Hạ Vi